Egzamin poprawkowy szansą na zaliczenie

0
395
Egzamin poprawkowy szansą na zaliczenie

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wygląda sytuacją z egzaminami. Czasami bywa tak, że pomimo wielu zarwanych nocy nad książkami i notatkami w rezultacie i tak egzamin zostaje oblany lub po prostu nie zjawiliśmy się na nim w wyznaczonym terminie. Brak zaliczonych egzaminów może nawet skutkować brakiem możliwości na zaliczenie roku czy semestru. Co w takiej sytuacji? Nie musisz się przejmować zbytnio, ponieważ ciągle pozostaje możliwość zgłoszenia się na egzamin poprawkowy.

Co oznacza taka forma egzaminu?

Egzamin jest to pewna forma promocyjna do następnego roku czy klasy. Jest on stosowany w przypadku ucznia lub studenta szkoły wyższej w przypadku gdy w wyznaczonym terminie nie udało im się uzyskać zaliczenia, lub nie byli podczas niego obecnocni na zwykłym egzaminie. Egzamin ten ma również zastosowanie w sytuacji, podczas której uczeń danej szkoły lub student nie zdobył zaliczenia z danego przedmiotu, lub grupy przedmiotów na ocenę dopuszczalną. Egzaminy te stosowane są dopiero od IV klasy szkoły podstawowej, co oznacza, że w przypadku uczniów klas I-III nie są one stosowane. W teorii jest to niesamowita szansa na zaliczenie roku szkolnego lub semestru studiów, jednakże warto pamiętać, iż często obejmuje on zakres materiałów z całego roku podczas jednego testu. Dodatkowym minusem dla każdego ucznia jest fakt, że egzamin poprawkowy przeprowadzany jest zawsze w dodatkowym terminie. Termin ten najczęściej odbywa się w sierpniu, czyli w okres wakacji co dla uczniów jest nieprzyjemną wiadomością.

Brak obecności na dodatkowym terminie.

W życiu występuje wiele losowych sytuacji, których nikt nie jest w stanie przewidzieć. Czasami może się również taka sytuacja zdarzyć podczas wyznaczonego dodatkowego terminu pozwalającego na zaliczenie. Istnieje jednak rozwiązanie dla takiej sytuacji, które przewidziane jest w prawach ucznia. Pod warunkiem, że brak obecności jest odpowiednio uzasadniony (np. z powodów zdrowotnych potwierdzonych stosownym pismem od lekarza), jest możliwość wyznaczenia innego dodatkowego terminu. Wyznaczany jest on przez dyrektora szkoły. W zależności od rodzaju egzaminu następny dodatkowy termin powinien być nie później niż odpowiednio:

– Do końca września,
– Do końca marca, (w przypadku zaliczeń semestru)

Jak podejść do egzaminu?

Żeby podejść do egzaminu, sama wola na jego zdanie niestety nie wystarczy. W tym celu musimy podjąć odpowiednie działania. Mianowicie konieczne, będzie napisanie stosownego podania do dyrektora szkoły z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu, w którym będzie możliwość podejścia do egzaminu poprawkowego. Jeżeli sytuacja dotyczy ucznia, który jest niepełnoletni, podanie musi w jego imieniu napisać jego rodzic lub opiekun prawny. Ważne jest jednak, żeby podanie to wystosować do dyrektora szkoły nie później niż do końca roku szkolnego, ponieważ dyrektor musi wyznaczyć dodatkowy termin jeszcze przed rozdaniem świadectw.

Co w przypadku niezaliczenia?

Egzamin poprawkowy można powiedzieć, że jest ostatnią deską ratunku na zaliczenie danego przedmiotu lub roku, więc w przypadku jego niezaliczenia niestety będzie obowiązek powtórzenia roku ponownie.

trenujsukces.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here