Iso 14001

0
206

Każda firma, która ma ambicje rozwijać się i podnosić standardy swojego funkcjonowania, powinna wdrażać odpowiednie procedury zarządzania wewnątrz własnej organizacji, kontaktów z klientem, współpracy biznesowej oraz wykorzystywania zasobów naturalnych. Od wielu lat na całym świecie za najważniejsze uważa się normy ISO, których uchwalaniem zajmuje się międzynarodowa organizacja z siedzibą w Genewie, zrzeszająca kilkadziesiąt organizacji delegowanych z poszczególnych krajów członkowskich. Co kilka lat pojawiają się kolejne wytyczne dotyczące różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, będące odpowiedzią na pojawiające się coraz to nowe zagrożenia i potrzeby. I tak, odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na energię było skonstruowanie w roku 2011 normy ISO 50001 dotyczącej systemów zarządzania energią. Rok później pojawiła się norma ISO 22301 opisująca standardy zarządzania ciągłością biznesu. Odpowiedzią na wzrost znaczenia informacji, jako ważnej wartości handlowej i jednocześnie rosnące zagrożenie atakami hakerskimi była uchwalona w 2013 roku norma 27001 wspomagająca zarządzanie bezpieczeństwem informacji w firmie. W międzyczasie powstawały i powstają również inne normy, których zadaniem jest przede wszystkim usystematyzowanie działań w zakresie określonych parametrów funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji. Pośród nich najbardziej znane są ISO 9001 dotycząca zarządzania jakością w firmie, ISO 14001 dotycząca zarządzania własną produkcją i funkcjonowaniem w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Pierwsza norma ISO 9001 została opublikowana w 1987r, druga ISO 14001 została ostatecznie zatwierdzona w 2004r. Obecnie w większości krajów, w Polsce również jest sporo firm wyspecjalizowanych we wdrażaniu poszczególnych norm w przedsiębiorstwach, czyli certyfikowaniu ich. Rola firm certyfikujących polega na przygotowaniu harmonogramu szkoleń i rozpisaniu planu koniecznych zmian organizacyjnych tak, aby dopasować sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa do wytycznych zawartych w konkretnym dokumencie.

rodzicdziala.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here